Group 129

Kong Chen Ming

Malaysia

Prize

117852

Event Name: NLH Turbo

Buy In

880

Entries

138

Total Prize Pool

117852

Event #18 Winner List

RANK NAME PRIZE
1 Kong Chen Ming 28,252
2 Cho Char Yoong 19,300
3 Shaun Tan Jit Yoong 12,700
4 Lee Tse Paul 10,500
5 Siddiqui Muhammad Umar 8,400
6 Lim Kim Siong 6,600
7 Lim Wui Hoong 4,900
8 Soo Ni Keong 3,700
9 Shawn Khoo Kay Keong 2,800
10 Khoo Hou Hyin Bryan 2,400
11 Daryl Lim Yang Sing 2,400
12 Mui Yuan Bah 2,100
13 Chua Xian Jun 2,100
14 Sin Weng Yuen 1,900
15 Goh Seng Chong 1,900
16 Lim Tiong Lek 1,700
17 Wan Zi Fern 1,700
18 Tham Kok Chung 1,500
19 Ooi Zhi Wen Matthew 1,500
20 Daniel Chin Wei Xiong 1,500